Sendikamızın üyesi değil misiniz?

Üyelik hakkında bilgi almak ya da Whatsapp üzerinden üye olmak için hemen tıklayın.

İŞ bırakma kararları için tıklayınız
İş Bırakma Kararı Belgesi
ASÇ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
9-10-11-12-13 Ekim İş Bırakma Kararı!

HAKKIMIZDA

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmeti önceliği ile halkımız tarafından en kapsamlı kullanılan, en yaygın tercih edilen, en kolay ulaşılan sağlık hizmeti olduğu ve toplum sağlığına güvenilir bir dayanak oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Aile Hekimliği Uygulaması bizlere 2010 yılından beri ülke genelinde biyo-psiko-sosyal, bütüncül bir bakışla kişileri aileleri, çevreleri ve özgün kültürleri ile birlikte değerlendirme olanağı da sunmuştur. Bu kazanım ile Birinci Basamağın ülkemizdeki tüm sağlık sisteminin koordinasyonundaki önemini de artmıştır.

Hizmet verdiği nüfusun çokluğu, hizmetin çeşitliliği, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki yetersizliğinden kaynaklı sorunlar yanında Aile Hekimliği uygulamasının dayandığı yönetmelik ve kanunlar, yerel idarelerce yapılan farklı yorumlar, standart olmayan keyfi uygulamalar, haksız tehdit ve yaptırımlar pek çok mesleki, hukuki ve sosyal sorunu beraberinde getirmiştir.

Öyle ki bunların çoğu hem yönetmelikleri çıkaranlar tarafından hem de var olan hak arama örgütlerince yeterince anlaşılamamış ve gündeme alınamamıştır. Dolayısıyla Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının mağduriyetleri giderek artmıştır.Bu haksızlık, hukuksuzluk ve zorluklar ayrı bir mücadele gereksinimini doğurmuş, Aile Hekimliği çalışanlarının haklarını aramak için dayanışmaya ve özel bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.Bu amaçla ilk hak arama çalışmaları Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının oluşturduğu “Dayanışma Platformu” adıyla başlamış ve kısa sürede birlik içinde hareket etmenin gücü ile ilk itiraz ve sorunlar kamuoyu ve idari mercilere taşınmıştır.