iş bırakma kararlarıdelegegenel merkez seçim
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Çok Bulutlu
11°C
İstanbul
11°C
Çok Bulutlu
Perşembe Az Bulutlu
14°C
Cuma Açık
14°C
Cumartesi Az Bulutlu
16°C
Pazar Az Bulutlu
19°C

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI TÜZÜĞÜ
I. GENEL ESASLAR

SENDİKANIN ADI, KISA ADI,

GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 1. Sendikanın Adı : BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI  BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

Kısa Adı   :DAYANIŞMA SENDİKASI

Sendikanın Genel Merkezi:   İstanbul’dadır.

Sendikanın Adresi:Esentepe Mahallesi, Milangaz Caddesi, No:73 Asia Residence A Blok Daire:3 Kartal / İSTANBUL

Sendika merkezinin il içindeki adres değişikliğine Yönetim Kurulu, başka bir il e nakline ise Genel Kurul karar verir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

Madde 2.

(1) Sendikanın faaliyet alanı; Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyesi olabilecek tüm kamu görevlilerini kapsar.

(2) Sendika, çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere, bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Sendika tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar, Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

 

SENDİKANIN AMACI

Madde 3.  Sendika;

-Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile yönetilen bir Türkiye’de,

-Katılımcı bir demokrasinin yerleştiği, daha özgür birey ve sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamda var olabildiği,

-Düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği veya bunu sivil ve kamusal alanda yaşama geçirebildiği,

-Gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sosyal devlet olmanın gereği her vatandaşın devlet imkânlarından eşit olarak faydalanabildiği,

-Başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği,

-Tüm cinsiyetlerin sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı daha özgür, daha mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye’ye ulaşabilmeyi hedefler.

Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak, yapay bölünmüşlüğünü önlemek, hak kayıplarını engellemek, ücret ve özlük haklarında gerekli düzeltmeler – iyileştirmeler yapılması için idareyi zorlamak, toplu sözleşme hakkı almak ve toplu sözleşmeleri üyelerinin çıkarlarını gözeterek şeffaf bir şekilde yapmak, sağlık hakkının genişletilmesini ama aynı zamanda doğru kullanılmasını sağlamayı hedefler. Örgütlenmesini doğrudan demokrasi ile yapmayı, illerde taban demokrasisini işletmeyi genel prensip olarak kabul eder ve alınan karar ve toplantı raporlarının üyelerle paylaşılması ve aktif çalışmak isteyen her üyeye yol açılması için gereken şeffaf yönetim anlayışını hedefler.Örgütlenmesini doğrudan demokrasi ile yapacak.kullanılmasını sağlamak…

 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için evrensel demokratik ilkelerden sapmadan;

a) Yasanın Toplu Sözleşmeli ve Grevli Sendika Yasasına dönüştürülmesini,

b)  Sendika; öncelikli olarak üyelerinin özlük, mali, sosyal ve kültürel haklarını korumayı, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasını sağlamayı, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde bulunan ve üyelerinin hak kaybına yol açan maddelerin değiştirilmesi için yasama ve yürütme organına teklifler sunmayı, üyelerine haksızlık yapılmasını engellemeyi,

c)Birinci basamak sağlık hizmeti sunan tüm kesimleri tek çatı altında toplamayı, tüm paydaşların çıkarlarını eşit şekilde gözetmeyi ve ayrımcılığa son vermeyi sağlayan çalışmaların yapılmasını,

ç)Aile hekimliği uygulamasının ülkemizde uluslararası normlarda yapılabilmesi, meslek onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanması ve angaryalara engel olunması için gerekli çalışmaların yapılmasını,

d)Birinci Basamak Sağlık Sisteminde çalışanlar başta olmak üzere; özel kanunları uyarınca sözleşmeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sahada aktif olarak görev alan aile hekimi, aile sağlığı elemanı, pratisyen hekim, ebe hemşire, ebe, hemşire, sağlık memuru, araştırma görevlisi, laboratuvar teknisyeni, memur ve diğer unvanlarda görev alan tüm personelin çalışma güvencelerinin sağlanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasını,

e)Eğitimlerini birinci basamak hekimi olarak alan pratisyen ve Aile Hekimliği Uzmanları dışında, diğer uzmanlık alanlarının (şu ana kadar sisteme girmiş olanlar hariç olmak üzere), aile hekimi olarak görev yapmalarına engel olunması için gerekli çalışmalar yapmayı,AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA TIP EĞİTİMLERİNİ BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİ OLARAK ÇALIŞMAK ÜZERE ALAN HEKİMLERİN ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA BULUNUR. YANİ PRATİSYEN HEKİMLER VE AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLARI DIŞINDA DİĞER BRANŞ UZMANLARI    AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA TIP EĞİTİMLERİNİ BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİ OLARAK ÇALIŞMAK ÜZERE ALAN HEKİMLERİN ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA BULUNUR. YANİ PRATİSYEN HEKİMLER VE AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLARI DIŞINDA DİĞER BRANŞ UZMANLARI

f) Birinci Basamak Sağlık Sisteminde başta olmak üzere görev alan tüm personelin özlük hakları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını,

g)Görevi başında her ne sebeple olursa olsun yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının görev şehidi, ailelerinin de şehit ailesi sayılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,

ğ) Sendika; üyelerinin ve Türkiye çapında sağlık hizmet işkolunda çalışanların emeklilik, malûllük ve Şehitlik durumunda; eş ve çocuklarının onurlu bir yaşam için yüksek bir tazminat alabilmelerini ve yine kendilerine yeterli bir aylık bağlanmasını sağlamayı; ayrıca kaliteli eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yaşam imkânlarından devlet güvencesiyle ücretsiz olarak faydalanabilmelerini sağlamasını,

h)Sağlık çalışanlarının da fiili hizmet zammı(yıpranma payı) alan meslek gruplarına dahil edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapmayı,

ı)Sağlık çalışanlarının tüm gelirlerinin emekliliğe yansıtılması için gerekli çalışmaları yapmayı,

i) )İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapılmasını, gerektiğinde her türlü hukuki desteği üstlenmeyi,

j) Üyelerine yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek adil bir ücret sağlamayı,

k) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almayı,

l) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf etmeyi,

m) Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükselmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları yapmayı,

n) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerinin sağlanmasını,

o) Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için mücadele etmeyi,

ö) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılacak çalışmalar yapmayı,

p)Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ederek ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışmayı,

r)İnsanların dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi

s)Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmayı,

ş)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermeyi,