Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen
Aile Hekimi dernekleriyle birlikte Aile Sağlığı hizmetine ilişkin yapılan sürekli değişiklikleri ve bu anlamda
Aile Hekimlerine dayatılmak istenen nöbetleri protesto etmek amacıyla 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Ankara Türk Tabipleri Birliği önünde biraraya geldi.

Eyleme,Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası,Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimleri Derneği,
Çanakkale Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep-Kilis Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneği,
Adana Tabip Odası, Adana Aile Hekimleri Derneği, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Antalya Tabip Odası, Mersin Aile,
Hekimleri Derneği, Sakarya Aile Hekimleri Derneği Aksaray Aile Hekimleri Derneği,Balıkesir Tabip Odası,
Balıkesir Aile hekimleri Derneği, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, Kayseri Aile Hekimleri Derneği Diyarbakır Aile Hekimleri
Derneği,Şırnak Aile Hekimleri Derneği, Çorum Aile Hekimleri Derneği,Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türk Tabibleri odası katıldı.

Sağlık Bakanlığına yürüyüş ve Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen grup polis engeliyle karşılaştı.

Yaşanan bu engelleme karşısında TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan Ankara Emniyet Müdürü ve Ankara Valisi’ne telefonla ulaşmaya
çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Onlarca gerilimli dakikanın ardından grup basın açıklamalarını Türk Tabipleri Birliği önünde gerşekleştirmek
zorunda kaldı.TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara ortak bir basın açıklamasında bulundu.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanımız Dr.ilknur Çabuk ve Genel Sekreterimiz
Dr.Nusret Paksoy’da Aile Sağlığı hizmetlerine ilişkin yapılan sürekli değişiklikler ve bu anlamda Aile Hekimlerine dayatılmak
istenen nöbetlere yönelik bildiriyi bir ağızdan basın mensupları ile paylaştı.

Daha sonra sendikamıza ve yurt genelinden gelen aile hekimleri derneklerine ait bayrak, pankart ve dövizlerin toplanıp
dahası sendikamıza ait, üzerimize giydiğimiz biplerinde çıkarılması şartı ile Sağlık Bakanlığına yürüyüşümüze izin verildi.

Sonrasında Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nda, Sağlık Bakanlığı önünde polis tarafından bekletilen diğer grup ile buluşuldu.

Sağlık Bakanlığı önünde tekrardan basın açıklamalarının yinelenmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı demirleri üzerine
yaktıkları mumları diken grup, finalde çalınan şarkılar ile dans edip,halay ve horon çekerek eylemi güzel kareler ile sonlandırdılar.

Bir cevap yazın