T.C Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu www.thsk.gov.tr
Türk Tabipleri Birliği www.ttb.org.tr
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği www.tahud.org.tr
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu www.ahef.org.tr
Dünya Sağlık Örgütü www.who.int
WONCA www.woncaeurope.org
UEMO www.uemo.eu
Uluslarası Çalışma Örgütü www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara
Çalışma ve Toplum Dergisi www.calismatoplum.org

Bir cevap yazın