Biz sağlık çalışanları yaşanabilir bir emeklilik maaşı talep ediyoruz. Bize zorunlu tutulan “birey”sel ve “sözde” çözümlerle kandırılmak istemiyoruz. Gerçek bir emeklilik maaşı talep ediyoruz. 40 yılda yüz binlerce hastanın derdine çare arayıp, hastalıklarını önledikten, sağlıklarına kavuşturduktan, gece gündüz demeden, nöbetlerde, icaplarda insanüstü bir çaba ile çalıştıktan sonra artık emekli olabilmek, kendimizi daha fazla harap etmeden, çalışırken ölmeden biraz dinlenebilmek istiyoruz.
Bize dayatılan zorunlu emeklilik uygulamasının , borsa simsarı ya da ekonomist olmayan bizler için getirisi olmayan, bizden çok piyasa aktörlerine faydası olacak bir emek israfı olmasından çekiniyoruz. Zorunlu bireysel emeklilik uygulamasından çıkmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki dilekçeyi posta ya da güvenli elektronik iletişim araçları ile halk sağlığı müdürlüklerine bildirmelidirler.
——————————————————-——————————————————-———————————
Dilekçe örneği bireysel emeklilik sistemi web sitesinden alınmıştır. http://bireyselemekliliksistemi.org/… ——————————————————-——————————————————-———————————
………..………..………..………..……….. EMEKLİLİK A.Ş.’NE
………..
6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2. maddesi uyarınca otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi …/…/2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir.
Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesini arz ederim. …/…/2017
Adı Soyadı:
İmza:
T.C. Kimlik No:
IBAN :
Adres :
e-posta :
Telefon :

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.