Birlik ve Dayanışma Sendikası Hukuk Komisyonu Çalışma Grubu;
Çalışma Grubunun görevleri;
a) Sendika üyelerinden gelen hukuki destek taleplerini almak- takip etmek,
b) Hukuki ön çalışmayı yapmak ve kendi içinde karara bağlamak, ön raporu komisyon üyelerine sunmak, komisyon üyeleri kararı-onayı sonrası sahaya duyurmak ve/veya Sendika Yönetim Kuruluna iletmek,
c) Üyelerimizin yaşadığı sorunlar hakkında hızlı refleksler verilmesi ve konuya uygun savunma, valilik itiraz dilekçelerinin hazırlanması süreçlerini yürütmek,
d) Komisyon toplantıları öncesinde hazırlanan ön rapor ile yargı sürecinin yürütülmesi planlanan konuları düzenlemek,
e) Sendika web sayfası ve sosyal medya sayfaları için güncel sorunlarla ilgili hukuki bilgilendirme amaçlı rapor, duyurular ve hukuk bültenleri hazırlamak, bu bildirimlerin yayınlanmasına destek vermek.
Çalışma Grubu üyeleri:
M. Ümit IŞILDAK
Şenol ATAKAN
Hüseyin GÜNTÜRKÜN
Aslı Şanlı KARAMAN
Tuğba PALAK
Recep Yılmaz KOÇ
Ayfer YAVUZ
Hukuk Komisyonu mail adresi:
[email protected]
[email protected]

(Her türlü hukuki destek talebinizi mail adresimiz üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Yaşadığınız sorun ile ilgili belgeleri (savunma istem yazısı, tutanak vb) mail adresimize göndermeniz daha sağlıklı bir hazırlık yapmamız açısından değerlidir.

Bir cevap yazın