Birlik Dayanışma Sendikası olarak deprem illerinde çalışan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının 5 Nisan 2023 de yönetmeliğe eklenen madde ile “afet durumlarında yapılacak uygulamalar “ kısmında belirtilen “ “Genel hayata etkili afet durumlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 25/A- (1) Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması, Sağlık Bakanının onayı ile aşağıdaki şekilde yürütülebilir:

a) Sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde; kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır.

b) Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için genel hayata etkili afetin yaşandığı durumdan önceki son aya ait aile sağlığı merkezi gider ödemesi ödenmeye devam edilir. Bu birimler müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam eder.

c) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri bir yıl süreyle uygulanmaz.

ç) Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması ile ilgili 20 nci ve 23 üncü maddelere istinaden herhangi bir kesinti yapılmaz.

(2) Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren altı ay süre ile uygulanır. Sağlık Bakanının onayı ile bu süre bir defa olmak üzere uzatılabilir.”

hususların , bu bölgelerde mağduriyetin devam ettiği hatırlatılarak uygulamanın uzatılması gerektiğini illettik. Umarız bizi dinlerler. Sizi unutmadık. Başka yapabileceğimiz destek varsa her zaman yanınızdayız.

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.