Türkiye aile hekimliği modelinin 10. yılında aile hekimliği uygulamasında çalışan hekim ve hemşireler iş güvenliğimiz olmadan, iş güvencemiz kısıtlanarak çalıştırılıyoruz. Giderek artan taşeronlaşmanın ve performansa dayalı çalışmanın tüm kötü yönlerini, biz birinci basamak çalışanları tecrübe ediyoruz. Geçen hafta meslektaşımız, hemşire arkadaşımız Nuriye Karabalık’ı hastanede ziyaret ettik.

Bu ziyarette karşılaştığımız sorunlar biz birinci basamak sağlık çalışanlarının her gün içinde olduğu güvensiz çalışma ortamını gözler önüne seriyor.

Hamileliği sürecinde hastalanan meslektaşımızın karşılaştığı sorunlar başlıklar halinde aşağıda:

• Hastalandığı ve işe gidemediği için maaşı kesilmiş durumda.
• Doğum izninde olduğu için maaşı kesilmiş durumda.
• Doğum izninde maaş kesilmesi yanında SGK doğum ödemelerini alamama riski var
• Yıllık 180 gün çalışamama riski olduğu için sözleşmesi fesih riski ile karşı karşıya
• Kamu dışından aile hekimliğine geldiği için sözleşmesi bu gerekçe ile fesh edilirse işşiz kalma riski ile karşı karşıya
• Çalıştığı ASM’den bulaşmış olma olasılığı çok yüksek olan bir enfeksiyona yakalanmış durumda. Mesleği ile ilgili bu hastalık nedenli hak kayıplarını gideremiyor.
• Çalıştığı birime hemşire görevlendirmesi yapılmamış durumda ve performans cezası veya hastalarını kaybetme riski ile karşı karşıya
• Biriminin işleri ASM’deki diğer meslektaşlarına bırakıldığı için iş barışını kaybetme riski ile karşı karşıya
• Çalıştığı ASM’deki meslektaşları aynı sağlık risklerine maruz olmuş olmaklar beraber herhangi bir sağlık taraması yapılmamış durumda.

Birlik ve Dayanışma sendikası olarak öncelikle meslektaşımızın sağlık durumunu öğrendik, ailesini ziyaret ettik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ardından çalıştığı ASM’deki arkadaşlarını aradık, onların sağlık taramasından geçip geçmediğini öğrendik. Eş zamanlı olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünü aradık ve hastalık bildiriminin yapılmasına ve ASM’deki arkadaşlarımıza sağlık taraması yapılmasına ön ayak olduk.

Meslektaşımızın yaşadıkları ise biz birinci basamak çalışanlarının neredeyse tüm sorunlarını, güvensiz çalışma ortamını, güvensiz sözleşmesini, kaybedilmiş haklarını kapsıyor. Hepsini yaşıyor Nuriye Hanım aynı biz 40.000 hekim ve hemşire gibi.

İlk olarak İSTASED ve ASMED’den arkadaşlarımızın duyurularında duyduk Nuriye Hanım’ın yaşadıklarını ve ardından 7 Haziran Cumartesi günü Dayanışma Sendikası olarak kendisini hastanede ziyarete gittik. Hafta içinde de ASM ve HSM görüşmelerini yaparak hem hemşire hanımın hem de birlikte çalışan hemşire ve hekimlerin sağlık durumunun takip ettik. Nuriye hanım büyük badireler atlatmış durumda ve şu anda durumu stabil, ancak halen tedavisi hastanede devam ediyor. Bir kez daha kendisine acil şifa, sevdiklerine de kolaylıklar diliyoruz. Bundan sonra sendika olarak hem hemşire arkadaşımızın hem de tüm sağlık çalışanlarının güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğiz. 

İçinde olduğumuz bu sorun Aile Hekimliği Türkiye Modeli denilen yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanmaktadır. Taşeronlaşmanın, kamu hizmetinden ve güvencesinden uzaklaşmanın sağlık hizmetinde asla yeri olmaması gerekir. Özelikle birinci basamakta bu hastane temelli, performans odaklı uygulamalar, yasalar ve yönetmelikler ile bizler her gün hayatımızı tehdit eden sorunlarla karşı karşıyayız. 

Bu durum birinci basamağa odaklı bir sendika kurmakta ne kadar haklı olduğumuzu bunun ne denli önemli bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ne denli çalışmamız gerektiğini, birinci basamağı ve çalışanları korumak için Birlik ve Dayanışmaya ne denli ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Peki şimdi ne yapacağız? Bu sorunların görünür olmasını, sağlık çalışanlarının sağlıklı çalışmasını sağlamak için sendikamızı kurduk. Dayanışma Sendikası olarak birinci basamağın güçlenmesini hedefliyoruz. Adım adım önce hemşire arkadaşımızın yaşadığı bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ardından benzeri sorunların yaşanmaması için algoritmalarımızı çıkaracağız ve güvenli sağlık hizmeti vermenin yollarını birlikte kuracağız.

Desteğiniz ile, dayanışma ile.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

16 HAZİRAN 2014

Bir cevap yazın