İki karar arasındaki fark; BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI dır.
Sendikamız üyesi ebe arkadaşımıza 11.05.2022 tarihli yazı ile tecziye edilen 200 ceza puanı ve sözleşme feshi, Hukuk komisyonumuzun hazırladığı 13.05.2022 tarihli itirazı sonrasında yeniden değerlendirilerek 70 ceza puanına indirilerek tecziye edilmiştir.
Sözleşme feshi sendikamızın bu itirazı sonucu ortadan kalkmış olsa da ikinci kararda verilen 70 puanın da haksız olduğu ve bunun iptali için de dava açılması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını bildirmek isteriz.
Güçlü hukuk desteği ile sendikamız her zaman üyelerimizin yanındadır.
Birlik ve Dayanışma Sendikası

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.