Aile hekimliği çalışanlarına hukuksuz şekilde tutturulmaya çalışılan acil servis nöbetleri Adapazarı’nın Hendek ilçesinde bu kez karşımıza bir provokasyonla ortaya çıktı.

Hendek Devlet Hastanesi yöneticileri kendi çalışma ortamlarında sağlayamadıkları çalışma barışı sorununu Hendek’li aile hekimleri üzerine yönelen bir dizi kışkırma girişimiyle çözmeye kalkıştılar. Yerel siyasetçilerin araya girip kulis yapması, yerel yöneticilerin ceza tehditleri sökmeyince yeni senaryo yerel ve bölgesel kimi yayın kuruluşlarının tetikçi yazarları eliyle sağlık çalışanları halka hedef gösterildi.

Bu durumu zamanında fark eden sağlık çalışanları Sakarya Aile Hekimleri Derneği, Sakarya Tabip Odası ve Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın ortak çağrısıyla 25 Haziran’da Hendek’te bir basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasının açılışında konuşan Sakarya Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Deniz Ural, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına acillerde nöbet tutturulmaya çalışılmasının mantıksızlığı ve sakıncalarına dikkat çekerek “bu uygulama yasaya uygundur belki ama hukuka uygun değildir” dedi.

Sakarya Tabip Odası adına konuşan Sakarya Tabip Odası Genel Sekreteri ve Sakarya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Rıdvan Karagöz ise yapılmaya çalışılanın yanlış işletilen bir sistemin hatalarını örtmeye çalışırken iyi çalışan bir sistemi bozmaya neden olduğunu vurguladı. Dr. Rıdvan Karagöz mantıksız uygulamaların evrensel hekim andını bozma girişimine dek vardığını belirterek alandaki tüm sağlık çalışanlarını hep bir ağızdan hekimlik andını okumaya çağırdı.

Sendikamız adına konuşan Genel Teşkilatlanma Sekreteri Dr Murat Bolat şöyle konuştu:

 

Saygıdeğer Halkımız;

Bugün burada toplanan sağlıkçılar, onurlu bir şekilde çalışma hakkı kadar, sizlerin de kaliteli sağlık hizmeti alma hakkınız için biraradalar.

Sağlıkta piyasa ekonomisini hakim kılan hükümet ve sağlık politikaları sizleri bizleri hastalıktan korunma, sağlıklı yaşama tedbirlerini alma seçeneğinden uzaklaştırıp, daha fazla hastalık, daha fazla ilaç, daha fazla tahlil-tetkik seçeneğine yönlendiriyor.

Oysa göze kulağa hoş gelen bu uygulamalar hem giderek hastalıklı bir toplum, hem de giderek yoksul bir toplum haline getiriyor bizleri.

Sağlık, bilimsel bir iştir. Bilimle uygulanmalıdır. Hastaneler bilimle yaşam dağıtmak durumundadır. Bir bilim kurumunun başına, bir hastanenin, bir okulun başına bir tüccar koyarsanız, satılan sizin sağlığınız, sizin eğitiminiz olacaktır.

Hükümetin Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturttuğu tüccar zihniyeti, Hendek ilçe devlet hastanemize de başhekim diye daha küçük çaplı bir tüccar zihniyetliyi göndermiştir.

Sonuç ortada…

Hastanemizde çalışan personel mutsuz, atananlar kaçmak için fırsat kolluyor. Bu durumda bu işbilmez tüccar hastanedeki personellerle, biz ASM çalışanlarını düşman etmeye çalışıyor.

Yetmiyor, yerel ve tetikçi basın odaklarını kullanarak ailelerimiz olarak gördüğümüz sizle bizi düşman etmeye çalışıyor.

Yetmiyor, yetkisini ve haddini aşarak herkesi her yere şikayet ettirmeye uğraşıyor.

Ama bunlar boşuna…Bunca sorunun sorumlusunun o işbilmez tüccar olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi beceriksizliklerini örtmek için debelendiğini hepimiz biliyoruz. Ve hiç eğip bükmeden açıkça yüzüne söylüyoruz:

Sen bu işi beceremedin başhekim arkadaş, derhal istifa et!

hendek2 hendek3 hendek4 hendek5

Bir cevap yazın