sn

Sağlıklı Aile Hekimliği hizmeti vermek amacı ile;
– Birinci basamak sağlık politikalarında söz sahibi olmak,
– Özlük haklarını iyileştirmek,
– Tek taraflı Sözleşmeye karşı çıkarak imzalanan sözleşmede taraf olmak,
– Sağlıkta şiddeti önleyecek etkin çalışmalar oluşturmak,
– Her türlü angarya ve esnek çalışmaya karşı çıkmak için bir araya geldik.
Bu amaç doğrultusunda katılan meslek örgütleri, sendikalar ve dernekler ile birlikte 25 Ekim 2014’de SAĞLIKLI AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU oluşturulmuştur. Toplantıya katılamayan diğer tüm örgütleri de platforma davet eder, yapacağımız mücadelede aramızda görmek isteriz. Hazırlanan toplantı raporu ve sözleşme metnini kendileri ile paylaşacağımızı bildiririz.
Eylem planımız daha sonra açıklanacaktır. Bilgilerinize.

Sağlıklı Aile Hekimliği Platformu’nun sekreteryası Birlik ve Dayanışma Sendikasınca yürütülecektir.

SAĞLIKLI AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU

Türk Tabipleri Birliği(TTB)
Birlik ve Dayanışma Sendikası
SES
İSTAHED
İSTASED
KAHED
SAKAHED
DİYAHED
GASED
ŞUAHED

Bir cevap yazın