Ne dedik?
Ne değişti?
Sağlık’ta değişen bir şey yok!
*Sağlıkta şiddeti engellemek için etkin, caydırıcı yasa ve önlemler istedik.
Değişen bir şey yok!
*Aile hekimliğinin “Ceza Yönetmeliği” geri çekilsin dedik.
Değişen bir şey yok!
*İnsanca ve güvenli çalışma ortamları istedik.
Değişen bir şey yok!
*Angarya, mobbing, baskı engellensin dedik.
Değişen bir şey yok!
*İnsanca ve emekliliğe yansıyan temel ücretler, ek ödemeler değil tek ödeme istedik. Değişen bir şey yok!
*Hekimlere en az 7200 ek gösterge, sağlık çalışanlarına kademeli gösterge artışı dedik.
Değişen bir şey yok!
*COVİD-19 meslek hastalığı sayılsın dedik.
Değişen bir şey yok!
*Beş dakikada bir muayene olmaz dedik.
Değişen bir şey yok!
*Malpraktis düzenlensin. Olağan komplikasyonların fahiş tazminatları engellensin. Sağlık sisteminin kendisinden kaynaklı sorunlar hekimlere yüklenmesin dedik.
Değişen bir şey yok!

Hiçbir talebimiz ilgili ve yetkili idari merciler tarafından gerekli özen ve ciddiyetle ele alınmamıştır. Çözüm önerileri taleplerimize çok uzak bir takım vaatlerle sınırlı kalmıştır. “Üzerinde çalışıyoruz”, “çok yakında müjdeli haber “ ve (-ecek,-acak ) kalıpları gelenek haline gelmiş somut girişimlere dönüşmemiştir.
Aylardır devam eden söylem ve iş bırakma eylemlerimize rağmen;
Sağlık’ta değişen bir şey yok!
Öyleyse…Bizde de değişen bir şey YOK.
Taleplerimiz karşılık bulana kadar aynı kararlılık ve aynı güçle, açık ve net olarak ifade ettiğimiz şekilde;
SUSMUYORUZ
KORKMUYORUZ
VAZGEÇMİYORUZ.
Tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını bıraktığımız yerden devam etmeye davet ediyoruz.

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.