BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI

BİRLİK ve DAYANIŞMA SENDİKASI

1 NOLU ve 2 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU / SENDİKA GENEL YÖNETİM KURULU

BAŞKANLIĞI’ na

 

10 Ocak 2022 – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında “Şube Oluşturma, Delege Seçim Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak olan, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın  iş adresime göre ilgili Şubesinin Delegesi olabilmek için Seçimine, yönetmelik hükümlerinden okuyup haberdar olarak, katılmak için aday olmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

Üye Adı :
Üye Soyadı :
Tarih :
İmza :

 

Bildirim ve İrtibat Bilgileri

İş Adresi :
Telefon Numarası :
e-posta Adresi :

 

Not: Tarafıma yapılacak bildirimlerin iş adresi, telefon numarası ve e-posta adresimden birine yapılmasını peşinen kabul ediyorum. İrtibat ve bildirim için belirttiğim bilgiler dışında bildirim yapılmayacağını haberdar olarak kabul ediyorum. Telefonumun, e-posta adresimin ve/veya iş adresimin değişmesi durumunda delege aday listeleri kesinleşme tarihinden önce bildirmeyi taahhüt ederek, aksi takdirde dilekçemle ilgili alınacak kararları peşinen kabul ediyorum.

Not: Yukarıdaki bilgileri tam olarak doldurmadığım takdirde ve doğru olmadığının ilk inceleme ve sonradan tespiti durumunda aday başvuru dilekçemin kabul edilmeyeceğini, delege seçimleri kesin aday listesi açıklanmasından sonra dahi aday listesinden çıkarılma dâhil yapılacak tüm işlemleri kabul ediyorum.

 

 

*Başvuru Kaydı Evrak Defteri tarih ve No:

 

*Delege Seçimlerinden Katılacağı Seçim:

 

*Başvuru Alan ve Kaydı Yapan Görevli Adı Soyadı ve İmzası:

 

(*) İşaretli bölümler sendika/şube yetkilisince doldurulacak ve dilekçe dosyalanacaktır.

 

[maxbutton id=”9″ ]

 

 

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.