TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU GÖRÜŞME RAPORU

Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı’nın Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikamızı daveti üzerine, 2 Temmuz 2014 tarihinde görüşme gerçekleşmiştir. Sendikamız adına, Genel Eğitim ve Bilişim Genel Sekreteri Dr.Cengiz Aydoğdu ve sendika üyemiz hemşire Selvinaz Altunkara görüşmeye katılmışlardır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu adına da, Kurum Başkanı Prof. Dr.Seçil Özkan, Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Alev Yücel ve Danışman Dr. Hülya Şirin katılmışlardır. Saat 15:00 -15:15 arası randevu verilmişti ama temsilcilerimiz 16:00’a kadar görüşmeye devam etmişlerdir.

Konu Başlıkları;
-Aile Merkezi çalışanlarının iş yüküne bakılmaksızın, her gün yeni yükler getirilmesi nin çalışma barışını bozduğu ve tükenmişliğe sebep olduğu ve mobbinge yol açtığı gündeme getirildi. 10 yıl içinde sayısal yeterlilik sağlandığında nüfuslarımızın Avrupa seviyesine indirileceği cevabı üzerine, sendikamızın üyelerine karşı sorumluluğu var, böyle bir süre bekleme lüksümüz olamaz, yeni ek görevleri kabul etmiyoruz cevabı verildi.
-Yıllık hasta muayene sayısının %60 ının Aile Hekimleri tarafından yapıldığı, Avrupa düzeyinde koruyucu sağlık hizmetleri başarısı sağlandığı ama buna karşın başarının cezalandırılmak istenmesi şeklinde acil nöbetlerle, motivasyonun tamamen bozulduğu bildirildi. Kurum Başkanımız ASM ve TSM nöbetleri şekline gelince daha rahat edeceğimizi vurgulaması üzerine, tavrımızın net olduğu ve her şekildeki “ gönülsüz nöbete hayır” demekten ve gereğini yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz bildirildi.
– 90 milyon acil başvurusunun sadece yanlış politikaların eseri olduğu ve bunun cezasının aile sağlığı çalışanlarınca çekilmemesi , gerekli önlemlerin Kamu Hastaneler Kurumunca alınması gerektiği bildirildi. Gönüllü ve yüksek ücretli nöbet alternatifi sunulursa ancak destek olunacağı net olarak açıklandı. 2500 sağlık çalışanına ihtiyaç varken 44.000 çalışanı zorla mağdur edilmesini kabul etmeyeceğimiz bildirildi.
-ASM lerin TSM tarafından mesai denetimine maruz bırakılması, hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olup, hem de ASM ve TSM çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini,
-Misafir hasta kavramının çerçevesinin net olması ve ücretli olması gerektiği,
-Kirasını ödediğimiz kamu kurumlarının asgari şartlarının sağlanarak Aile Sağlığı Merkezi halinde teslim edilmesi gerektiği, fiziken mümkün olmayan şartlardan dolayı cari gider kesintisinin yapılmasının haksızlık olduğu,
-Zorunlu Mesleki sorumluluk sigortasının, gönüllü nöbete gidecekleri de kapsaması gerektiği, bu nedenle de kamu çalışanlarında olduğu gibi yarısının kurumca ödenmesini talep ettiğimizi,
-Hala pek çok ilde aylık çalışma adı altında evrak istendiği ve gereksiz sekreteryayla uğraşmak istemediğimizi,
-Aile Sağlığı Çalışanlarının işyükü ve gelir dengesizliği olduğu, bu nedenle hemşire ve ebelerimizin iş bırakmaya başladığını, gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu durumun hızla artacağından endişe duyduğumuzu,
– Vatandaşa sağlık sorumluluğu verilmesi gerektiği,
– Özlük haklarımız için acilen çalışma yapılması taleplerimizi öncelikli olarak ilettik.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak; yapılacak her türlü düzenlemede mutlak yer almak istediğimizi, sahaya rağmen yapılacak düzenlemeleri asla başarılı olamayacağını ve özellikle nöbet konusunun acilen düzeltilmemesi durumunda her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı bildirerek görüşmeyi tamamladık. Kurum Başkanımızın sendikamızdan talep ettiği rapor ve çözüm önerilerimiz en kısa zamanda hazırlanarak kuruma iletilecek ve takipçisi olunacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu

ceng1 ceng2 ceng3 ceng4

Bir cevap yazın