THSK kronik hastalıkları denetim formuna almak üzere uzun zamandır çalışıyordu. Bu çalışmanın detaylarını son olarak 21 Kasım günü yapılan çalıştayda kabaca gördük. Birlik Dayanışma Sendikası olarak bu sürecin herhangi bir aşamasında yer almadık. Bakanlığın sıklıkla başvurduğu şekilde birinci basamakta çalışan örgütleri davet etmediğini fark ettik. Biliyorsunuz ki bakanlığımız ne zaman emeğimizi ucuzlatmaya çalışsa, aile hekimliğini değersizleştirmek istese, ne zaman bize işe yaramaz bir angarya dayatsa bizler buna karşı çıkacağız. Bu bilgi ışığında çalıştaya davet edilmemiş olmamız beklenen bir gelişme. Diğer beklenen gelişme ise Bakanlığımızın ücretlerimizi azaltmak için yeni katsayı hesapları yapacağı ve bize yeni gereksiz angaryalar yıkmaya çalışacağı.
Öncelikle THSK’nu fazla mesai dayatması gibi gereksiz angaryalardan vazgeçtiği ve doğru noktaya baktığı için tebrik ederiz. Kronik hastalıkların kontrolsüzlüğü ülkemiz en önemli sağlık sorunlarındandır.
Ancak sosyal medyada paylaşılan çalıştay sunum resimlerinden gördüğümüz; bakanlığımızın kronik hastalık takibi gibi bir konuda bile gereksiz angaryalar yaratmayı başardığı. THSK tarafından hazırlanan sunumlarda birinci basamaktan beklenen şeyin tansiyon ölçmek, kan şekeri bakmak, lipid değerleri ölçmek bunlarda herhangi bir yüksek değer varsa bu kişileri dahiliye ya da kardiyolojiye sevk etmek. Sonra varsa hastaların 3 ayda bir çeşitli laboratuvar tahlillerini yapmak. THSK tarafından hazırlanan birinci basamakta kronik hastalık kontrol algoritması tümüyle bundan ibaret. Tekrar okuyalım. Tansiyon ölçülecek, şeker bakılacak yüksekse bir doktora gitmesi söylenecek. Bu ölçümleri de biz aile hekimliği çalışanlarının yapmasını istiyor THSK. Bizi yine hastanelere taşeron etmeye çalışıyor, aynı acil, defin nöbetleri gibi ya da hastanede başlanan tedavilerin takibini yapmamızı istediği gibi.
Birlik Dayanışma Sendikası olarak THSK kurumuna şunları hatırlatmak isteriz.
1. Kurumunuzda 20 bine yakın DOKTOR çalışıyor. Hiçbiri dahilyeci ya da kardiyolog değil.
2. Kurumunuzda 40 bine yakın ebe, hekim, hemşire, paramedik çalışıyor. Bu kişilerin hiç biri şehir hastanelerinin taşeronu değil.
3. Tansiyon ölçmek, kan şekeri bakmak, A1c ölçmek kronik hastalık kontrolü ya da takibi değildir. Kurumunuzda 20 bine yakın DOKTOR çalışıyor. Onlara sorun, size kronik hastalığı olan kişiyi, ona bütüncül bakımı ve aile hekimliğinin temel ilkelerini anlatsınlar.
4. THSK baş harflerinin açılımı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’dur. Ticari işletmelere dönmüş parça başı iş üretimine dayalı kamu hastaneleri ve şehir hastanelerinin çarklarına yeni müşteri üretme kurumu değildir. THSK çalışanlarına dördüncül koruma ve aile hekimliği kavramlarını okuyup öğrenmelerini öneriyoruz.
5. Eğer derdiniz kronik hastalıklar nedeniyle gerçekleşen onbinlerce ölümün önüne geçmek, diyabet salgınını durdurmak ise bunun adresi birinci basamaktır. Yok siz şehir hastanelerine müşteri yığmak istiyorsanız, kronik hastalık takibi yapacağız diyerek, sağlığa hiç bir bilimsel faydası olmayan check-up gibi uygulamaları iyi bir şey gibi halkımıza sunacağız diyerek veya sağlıklı yaşam merkezi tabelası yazıp allı pullu isimlerle pazarlamaya çalışmayın. Sizin aradığınıza hasta simsarı ya da hanutçu deniliyor. Ne biz bunu yaparız ne de kayıtlı hastalarımızı bu tezgahın içine sürükleriz
6. Tekraren, eğer derdiniz kronik hastalıklar nedeniyle gerçekleşen onbinlerce ölümün önüne geçmek, diyabet salgınını durdurmak ise bunun adresi birinci basamaktır. Bu amaçla derhal birinci basamaktaki kan kaybını durdurmalı, acilen aşırı iş yükünü azaltmalı, gelirlerimizdeki %30’a varan kayıpları telafi etmelisiniz.
Biz bu ülkenin sağlık sorunlarını bilen bunların çözümü için birinci basamakta çalışmayı tercih etmiş ebe, hekim ve hemşireleriz. Yıllar sonra ilk defa üst üste iki yıl ülkemizdeki ölüm oranları arttı. Bunun nedeni birinci basamakta çalışan biz aile hekimliği çalışanlarına dayattığınız angaryalar ve gereksiz iş yükleridir. Bunu nedeni sağlık çalışanlarını aile hekimliğinden, ceza puanları ile performans uygulamaları ile kaçırmanızdır.
Sizi derhal birinci basamak örgütleri ile ortak bir masada çalışmaya davet ediyoruz. Yapamadıklarınızın sonucu mutsuz sağlık çalışanları ve ölen vatandaşlarımızdır. Biz Birlik Dayanışma Sendikası olarak o masada çalışmaya hazırız.
Birlik ve Dayanışma Sendikası

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.