Üyelerimize ve Kamuoyuna Duyurulur,
Covid-19 salgını neredeyse ikinci yılını tamamlarken , 2022 yılının ilk ayını geride bırakırken Hekim ve Sağlık Çalışanlarının haklı taleplerine henüz hiçbir karşılık verilmemiştir.
Sağlık hizmetinin tüm basamaklarında sorunlar görmezden gelinerek çalışanların endişe, yorgunluk ve tükenmişliği telafisi zor düzeylere ulaşmıştır. Hekimlerin kamudan istifaları, genç hekimlerin yurtdışına göç istekleri, deneyim ve bilgisi en verimli yaşlarda olduğu halde verilen emeklilik kararları bunun sayısal göstergesi niteliğindedir.
Sağlık’ta Şiddet artarak can güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Angarya, baskı ve mobbing durdurulmamış, iş yükü azaltılmamış, iş güvencesi sağlanmamıştır.
Birçok kez karalılıkla ifade ettiğimiz taleplerimizi yineliyoruz;
1-Sağlık’ta Şiddeti engellemek için etkin bir yasal düzenleme yapılmasını ve şiddeti besleyen ALO 184 SABİM hattının kapatılmasını;
2-Hekimler için en az 7200 ek gösterge, sağlık çalışanları için kademeli, uygun ve adil ek gösterge arttırımları,
3-30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin geri çekilmesini, sözleşme yenileme komisyonlarının kaldırılmasını, ASM cari gider ödeneklerinin mevcut ekonomik koşulları karşılayacak şekilde arttırılmasını,
4-Çalışırken ve emeklilikte emeğin karşılığı, mesleğin risk, önem ve yıpranma unsurlarını dikkate alan ücretlendirme,
5-İnsanca ve güvenli çalışma koşul ve alanlarının sağlanmasını TALEP EDİYORUZ.
Sendikamız tarafından iletilen taleplerimize en kısa sürede ve gereği şekilde karşılık verilmediği takdirde ANAYASAL HAKKIMIZI ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak Sağlık’ta şiddet başta olmak üzere idari, mali, hukuksal, mesleki ve sosyal sorun ve mağduriyetlerimizin giderilmesini sağlamak amacıyla ülke çapında;
-8 ŞUBAT 2022 tarihinde 1 (Bir) gün,
Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde,
-17 ve 18 ŞUBAT 2022 tarihlerinde 2 (İki) gün,
Ve yine taleplerimiz yerine getirilmezse,
-14, 15 ve 16 MART 2022 tarihlerinde 3 (Üç) gün
İŞ BIRAKMA kararı alınmıştır.
Tüm Hekim ve tüm Sağlık Çalışanlarını; gücümüzü birlikte kullanmaya, dayanışma prensibinden ayrılmamaya, hak ve emek mücadelemizde bir arada durmaya, mesleki ve etik itibarımızı koruyarak hep birlikte iyileşme ve gelişmeye çağırıyor, BİRLİK içinde, DAYANIŞMA içinde çoğalarak eylem sürecine katılımlarını önemle bekliyoruz.
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.