BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI
30 AĞUSTOS EĞİTİM TOPLANTISI
RAPORU
30 Ağustos 2014 tarihinde Darıca’da Sendikamız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sendikamızın Komisyon üyeleri ve Sendika avukatlarımızın katılımıyla sendikal eğitim ve strateji toplantısı gerçekleşmiştir.
Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Birgül Zeytunun konuşmasıyla başlamış, Genel Başkanımız İlknur Çabuk’un Kuruluş süreci ve aktivite raporunu içeren sunumunun ardından, Örgütlenme genel sekreterimiz Murat Bolat, yarım gün süren sendikal eğitim gerçekleştirmiştir.
Sunum ve eğitimleri ardından, katılımcıların geri bildirimleri alınarak, illerde yapılacak toplantı formatı oluşturulmuş ve ardından hukuk komisyonu ayrılarak, önümüzdeki dönem planlama çalışması gerçekleştirmiştir. Hukuk Komisyonu raporu aşağıda yeralmaktadır.
Örgütlenme, eğitim ve basın komisyonları da yıl sonunda yapılacak olan aile hekimliği sözleşmeleriyle ilgili sendikamızın yol haritasını belirlemişlerdir.
Sözleşme Yol Haritası:
-Sendikamız avukatları ve hukuk komisyonumuz sözleşme taslağı hazırlayacak
-Diğer sivil toplum örgütlerine çağrı yapılarak, ortak deklarasyonla sözleşmeye müdahil olma süreci değerlendirilerek eylem planı yapılacak
-Sendika üyelerinin il idarelerine sözleşmelerinin sendikaları aracılığıyla yapılma taleplerini içeren dilekçe hazırlanacak
-Sözleşme taslağı ve eylem planıyla ilgili Sağlık Bakanı ve THSK Başkanıyla görüşülerek, sözleşme şartları için karşılıklı masaya oturma teklifi yapılacak.
Hukuk komisyonu ayrıldıktan sonra diğer katılımcılarla toplantıya devam edilmiş, sahada örgütlenmenin planlanması ve üye kaydının hızlandırılması konularında neler yapılacağı görüşülmüştür. Üye kaydının artırılması konusunda Edirne üyemiz Cihan Selçuk Ekşi’nin ilinde yaptığı çalışmalar konusundaki sunumu izlenmiş ve tartışmaya açılmıştır
HUKUK KOMİSYONU RAPORU:

Arkadaşlar 30.08.2014 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantımızda Hukuk Komisyonumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1-işleyiş ve organizasyon şeması oluşturulacak.

2-Yürütme kurulu kurulacak: Hukuk komisyonumuz iş bölümlerine ayrılmıştır. Komisyon içerisinde yürütme kurulu kurulmuş ve bu kurula;
Hemşire Gülten YILDIZ
Dr.Simay BOLAT
Dr.Şenol ATAKAN
Dr.Ümit IŞILDAK
Dr.Recep Yılmaz KOÇ
Dr.Akın ALALTUN
Dr.Hüseyin GÜNTÜRKÜN
Dr.Ramazan AVŞAR
Av.Ümit Ümit ERDEM
Av.Alper ARAZ

3-Hukuk bülteni en az aylık bir bülten hazırlanacak: Aile hekimliği mevzuat, yönergeler ve mahkeme kararları gibi konular komisyonumuzca belirlenip çalışmalar yapılarak güncel bir konu aylık hukuk bülteninde online olarak hazırlanıp Sendika üyelerimize sunulacaktır.

4-Algoritmalar hazırlanacak

5-Hukuk bültenlerinde hangi davalar özel hangi davalar toplu olarak açılacak bunlar belirlenecek: Böylelikle kişisel olan meseleler belirlenip Sendikamız iş yükü azaltılacaktır.

6-Kurumsal sayfada sıkça sorulan sorular ve cevapları yazılacak: Yine bu madde ile en çok merak edilen sorular Sendikamızda Sıkça sorulan sorular başlığı altında cevaplanıp aynı sorularla tekrar tekrar karşılaşma problemi ortadan kaldırılacaktır.

7-Aile mevzuatı kitabı hazırlanacak: Hukuk komisyonumuz Aile hekimliği Mevzuat ve yönetmeliklerine diğer bakanlık ve müdürlüklerin Aile hekimliği ile ilgili maddeleri birleştirilip tek kitapçık haline getirilecek ve bu hem kitapçık haline getirilip Sendika üyelerine dağıtılacak hem de online olarak hazırlanıp Sendika sayfamızda paylaşılacak ve gerektiği zamanlarda güncellenecektir.

8- Hukuk komisyonu halkla ilişkiler sorumlusu Akın Alaltun seçilmiştir. Akın bey telefon ve maille gelen konuları toparlayacak ve bu konulara yardımcı olmaya çalışacak fakat gerekli konuları rapor haline getirip komisyona bildirecek.

31 AĞUSTOS SENDİKA YÖNETİM KURULU TOPLANTI RAPORU
1- 30 Ağustos toplantısı değerlendirildi.
2- Toplantılarda önceden moderasyon belirlenmesinin uygun olacağına karar verildi.
3- Komisyondaki öneri ve eleştiriler doğrultusunda sunumların düzenlenmesine ve birleştirilerek tek sunum haline getirilmesine karar verildi.
4- 26 eylülde ilk il toplantısının Edirne’de yapılmasına karar verildi.
5- Kurucularımızdan ve genel sekreterimiz sevgili Mustafa Tamur’un kişisel sebeplerle ayrılmak istemesi üzerine, her zaman birlikte olduğumuz ve koltukların hiç önemli olmadığı farkındalığıyla, en kısa sürede emeği ve yüreğiyle yine aramızda olacağını bilerek istifası kabul edildi.
6- Yedek yönetim kurulu üyelerine davet yapılması kararlaştırıldı.

Tüm üyelerimizi sürece dahil olmaya davet eder, saygılar sunarız.
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI:(08.09.2014)
İlknur Çabuk Genel Başkan
Nusret Paksoy Genel Sekreter
Mustafa Kara Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri
Murat Bolat Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Mehmet Suözü Genel Mali Sekreter
Birgül Zeytun Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri
Cengiz Aydoğdu Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri

Raporun yayınlanması yeni yönetim kurulu yapılanması nedeniyle gecikmiştir.

Bir cevap yazın