Uzm.Dr.Derya MENGÜCÜK
Genel Başkan

Ebe Ayten ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter

Dr.Erkal GENİŞLER
Genel Mali Sekreter

Uzm.Dr.Çağlar ÖZEN
Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri

Hem.Özlem KAYACAN AKSOY
Genel Örgütlenme Sekreteri

Ebe Hamide Turgut
Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

Dr.Ayşe Sıddıka ÇÖL
Genel Eğitim Sekreteri

Demet KARA
Genel Merkez Asistanı