Şube Başkanı

Simay Memiş

Şube Sekreteri

Oğuz Aydın

Mali Sekreter

Aşkın Kesal

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

Birtürk Karaboğa

Teşkilatlanma Sekreteri

Elif Acar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Ertuğrul Çeşmeli

Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

Derya Mengücük