TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ‘na,

Kurumunuz tarafından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları ile 2015 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalanacaktır. Bazı illerimiz tarafından da Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarından Hizmet Sözleşme’ sini yenilemek istemeyenlerin, sözleşmelerini yenilemek istemediklerine dair dilekçelerini bağlı oldukları Toplum Sağlığı Merkezi aracılığıyla, belirtilen tarihe kadar Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırılması istenmiştir.
Tek taraflı olarak hazırlanan ve zorla imzalatılmak istenilen Sözleşmeler’ in usule, mevzuata ve hukuka açıkça aykırı olduğu aşikârdır.
01.01.2015 tarihi itibariyle üyelerimize uygulanacak olan Sözleşme metninin karşılıklı serbest irade ve mutabakat ile belirlenebilmesi için üyelerimiz adına belirlediğiniz bir tarihte toplu görüşme yapmak istiyoruz.
Saygılarımızla…

Dr. İlknur ÇABUK
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları
Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Başkanı

Bir cevap yazın