Sağlık Bakanlığı’ nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ ile Aile Hekimliği çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığı, düşünce ve görüş açıklamayı yasakladığı, özlük haklarını kısıtladığı, yeni ek görev ve sorumluluk getirdiği, ücretlerde azalmaya neden olacağı, çalışma motivasyonunu bozacağı , sağlık hizmeti alan sağlık hizmeti veren herkesin kötü etkileneceği aşikardır..

Aile hekimliğinde çalışanlar ve sağlık hizmeti alanlar için bu ‘Ceza yönetmeliğini’ kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek ve iptal edilmesi için yapacağımız her türlü eylemde ortak hareket edebilmek amacıyla İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU’ nu kurduğumuzu ilan ediyoruz.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası)
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)
Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Att – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED)
İstanbul Tabip Odası (İTO)
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES)
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen)
yer almaktadır.

Platform olarak hak kayıplarımız için kazanım elde edinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi deklare ediyoruz.

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.