Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, Anayasa Mahkemesi’nin, hukuka aykırı hükümler içeren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesini iptal ederek “Hukuksuzluğu giderin” dediğini, ancak TBMM gündeminde olan tasarının yine hukuksuzluklar içerdiğini belirterek geri çekilmesini istedi. Dr. Mengücük, “AYM kararı ile iptal edilen Aile Hekimliği kanunu Anayasa’ya aykırı olamaz. Sendikamız, meslek örgütleri ve STK’ların sürece dahil edilerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı tüm maddelerini Danıştay’a taşımıştı. Danıştay’ın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesinin iptaline hükmetmiş ve kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre vermişti. Konu ile ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yazılı bir açıklama yaptı.

Dr. Derya Mengücük, kanun taslağının sağlık komisyonunda görüşülürken, sendika olarak katılım taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Dr. Derya Mengücük’ün açıklaması şöyle oldu:

“AYM, ‘HUKUKSUZLUĞU DÜZELTİN’ DİYOR, BUNU YAPMASI GEREKEN KANUN YAPICILAR YENİ HUKUKSUZLUKLAR YARATIYOR: Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 30.06.2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı tüm maddelerini Danıştay’a taşımıştık. Danıştay’ın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesinin iptaline hükmetmiş ve kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre vermişti. Son tarih olan 5 Mayıs 2023’e yaklaşırken TBMM’ye sunulan yeni bir torba kanun düzenlemesinde Aile Hekimliği Kanunu ile ilgili değişiklikler de yer aldı. Kanun taslağını incelediğimizde görüyoruz ki Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal edilen kanun, yine Anayasa’ya aykırı olarak düzenlenmek isteniyor. AYM, ‘Hukuksuzluğu düzeltin’ diyor, bunu yapması gereken kanun yapıcılar yeni hukuksuzluklar yaratıyor. Yanlışı, yeni yanlışlarla düzeltmeye çalışmak aile hekimliğini kısır bir döngüye sokmak dışında Anayasa’ya ve hukuka karşı özensiz bir anlayıştır.

HUKUKA UYGUN, İŞ GÜVENCESİNİ VE ANAYASAL HAKLARI GÖZETEN BİR DÜZENLEME İSTİYORUZ: Hukuka uygun, iş güvencesini ve anayasal hakları gözeten bir düzenleme istiyoruz. Kanun taslağı, belirtilen tüm hukuksuz unsurlarına rağmen komisyondan geçerek TBMM’ye sunuldu. Seçim nedeniyle TBMM’de görüşülmeden kaldı. AYM kararında, 5258 sayılı kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘sözleşmenin feshini gerektiren nedenler’ ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü de belirtilmişti. Buna göre Aile Hekimliği bu konuda 5 Mayıs’tan beri hukuksal bir boşluktadır.  Yeni Meclis’in kurulması ve göreve başlamasıyla yapılması gereken düzenlemelerin, söz konusu taslakta olduğu şekliyle yapılması yine Anayasa’ya aykırı olacaktır. Kanun taslağının, performans hedeflerine ulaşma gerekçesi ile sözleşme yenilenmemesi, ceza ve baskı amaçlı aylıktan kesme gibi pek çok maddesi hukuksuz ve kabul edilemezdir.

ANAYASAL HAK VE GÜVENCELERİMİZİN KORUNMASI VE SAĞLANMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ: Siyasi ve idari yetkililere çağrımızı yineliyoruz. AYM kararı ile iptal edilen Aile Hekimliği kanunu Anayasa’ya aykırı olamaz. Sorunların, yeni sorunlar yaratarak çözülemeyeceği açıktır. Hukuka uygun, iş güvencesini ve Anayasal hakları gözeten bir kanuni düzenleme için yasa taslağının geri çekilmesini, sendikamız, meslek örgütleri ve STK’ların sürece dahil edilerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Aksi durumda, Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak, Anayasal hak ve güvencelerimizin korunması ve sağlanması için örgütsel ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz.”

Kaynak : Anka Haber Ajansı

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.