Sevgili Sağlık mensupları ve değerli basın temsilcileri

İki hekim arkadaşımıza fiziksel saldırıda bulunan failler bulundu ve tutuklandı. Bu kişiler bu durumun bizzat eylemde bulunan, madden gösterilebilen ve görünen kısmıydı. Sağlıkta şiddetin arka planında yer alan popülist politikalar, yetersiz tedbirler, yanlış uygulamalar ve teşvik eden söylemler hala serbest. İnsan sağlığı gibi bir konuda gerçek iş ve söz sahiplerini yani hekim ve sağlık çalışanlarını görmezden gelen, uyarılarını dikkate almayan, yanlış üstüne yanlış ekleyen yöntemler hala devam ediyor. Değersizleştirme, itibarsızlaştırma salgın hastalık dinlemiyor. Bilime kulak verilmiyor, sağlık önemsenmiyor. Sağlık çalışanları desteksiz ve tek başına bırakılıyor. Can güvenliği sağlanmadığı gibi “ölüm güvenliği” de sağlanmıyor. Sağlık çalışanlarının Covid 19 nedeniyle ölümleri meslek hastalığı olarak Sağlık Bakanlığı alanında görülmediği gibi sanırız “Sağlık’ta şiddet “ de bu alana dahil edilmiyor.

Bilime, meslek usul ve rehberlerine, hukuka, hakkaniyete dayalı olmayan tüm bu uygulamalar, kapasitenin çok üzerinde yüklenen iş yükü ve şiddete ön ayak olan söylemler sahada, burada İzmir’de , orada İstanbul’da ve maalesef bir çok kez , bir çok yerde karşımıza hakaret, şikayet, psikolojik ve fiziksel şiddet olarak çıkıyor.

Faillerin yargılanarak en üst düzeyde cezalandırılması elbette çok önemliyken bu sorunun bulaştırıcı ve taşıyıcı kaynaklarının da acilen ve hemen çözüme ulaştırılması gerekir.
Biz,BDS olarak tüm zor koşullara rağmen görevini layıkıyla yapan sağlık mensuplarına sahip çıkmaya, destek olmaya, korumaya devam edeceğiz. Ve bıkmadan usanmadan ilgili ve yetkili mercileri de bu görevlerine davet etmeye, görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz.
[foogallery id=”4729″]

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.