Haber detayları için tıklayınız

Birlik ve Dayanışma Sendikası, 20 Şubat’ta TBMM’de görüşülecek sağlıkla ilgili yasa teklifinin yeni bir hukuksuzluk yaratılacağını belirterek, “Sağlık Bakanlığı ne yapmak, nereye varmak istemektedir?” sorusunu yöneltti. Genel Başkan Dr. Derya Mengücük, milletvekillerine seslenerek Aile Hekimliğinin, hukuka aykırı düzenlemelerle tüketilmesine izin verilmemesini istedi. Mengücük düzenleme ile ceza, kesinti ve keyfiyetin artacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu 20 Şubat’ta Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek. Kanun teklifine tepki gösteren Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı  Dr. Derya Mengücük, iptal edilen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin disiplin uygulamaları, yönetmelik değişikliği ile zaten hukuksuz durumdayken yasallaştırılmaya çalışıldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı ne yapmak istiyor?” sorusunu yöneltti.

“TEKLİF AYNI SUÇA İKİ CEZA ÖNGÖRÜYOR”

Önceki cezai düzenlemelerin Birlik ve Dayanışma Sendikasının Anayasa Mahkemesi’ne taşıması ile iptal edildiğini hatırlatan, Mengücük, “Kanun Teklifinin 25. Maddesi ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları için ceza üstüne ceza, aynı suça iki ceza ve ayrıca bu cezalarla sözleşme feshi şeklinde disiplin düzenlemeleri getirilmek isteniyor. İptal edilen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin disiplin uygulamaları, yine haksız ve hukuksuz şekilde yönetmelik değişikliği ile önümüze konmuşken, tasarı ile Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykırı şekilde kanuna eklenmek isteniyor. Sağlık Bakanlığı ne yapmak istiyor? Israrla hukuka aykırı uygulamalarla çalışanlarına baskı ve tehdit oluşturarak nasıl bir motivasyon bekliyor? Hukuk normları ve kanunları yok sayan bu düzenlemeleri kimler öneriyor? “sorularını yöneltti.

AYM ve Danıştay kararları ile hukuksuzluğu düzeltmesi istenen Bakanlığın, her seferinde daha çok ve daha büyük hak, hukuk, kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırı düzenlemeler yapmasını eleştiren Dr. Derya Mengücük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BU DÜZENLEME İLE CEZA, KESİNTİ VE KEYFİYET ARTACAK”

 “Sağlık çalışanlarının, meslek örgütleri, sendikaların görüş ve önerilerini dinlemek, daha doğru ve hukuki çözümleri bulmakta yardımcı olabilirken niye mümkün olamıyor? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, teklifi savunurken ‘Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor’ dedi. Fakat gerçekte yapılacak olanın; en basit gerekçelerle destek ödemesinin kesilmesi ve halen her ile ve ilçeye göre değişen keyfiyetin artması olacağı açıkça görülebiliyor. Bunu daha önceki ceza yönetmeliği deneyimlerimiz çok net gösteriyor. Haksız cezalara karşı kazanılmış yüzlerce davaya rağmen keyfiyet ve keyfiyette ısrar halen devam ediyor. Niyet iyi ise, kanun taslağında teşvik ödemesinden niye hiç bahsedilmiyor?”

“HEKİMLER ENDİŞELİ SAYIN BAKAN!”

Sağlık Bakanının 16 Şubat’ta yaptığı teklifle ilgili açıklamada hekimlerin hiçbir endişe duymasına gerek olmadığını söylediğini hatırlatan Dr. Mengücük “Hekimler endişeli Sayın Bakan. Ebe, hemşireler endişeli, sağlık çalışanları endişeli. Çalışma ve emeklilik koşullarından, dayatılan iş yükünden, sağlık ve bilimle bağdaşmayan uygulamalardan endişeli. Toplumun sağlık hakkından, giderek yürütülemez hale gelen, tıkanan, tüketen sağlık hizmetinden endişeli. Yoksulluk sınırında, beş parçaya bölünmüş, enflasyonla, vergi dilimi ile yıl sonunda eriyen ücretlerden, özlük haklarından, kendi ülkesinde mesleğini gerektiği şekilde yapamamaktan endişeli” diye konuştu.

“Bu endişelere yönelik gerçek çözümler düşünülecek mi?” Sorusunu soran Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Yoksa destek, teşvik, performans, motivasyon gibi sağlıkla yan yana olmaması gereken kavramlar baskı aracı olmaya devam mı edecek? Bunlarla nereye varılacak?” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİ AİLE HEKİMLİĞİNİN TÜKENMESİNE İZİN VERMEMELİ”

TBMM’ye ve milletvekillerine seslenen Dr. Mengücük, ceza ve mahrum bırakma ile sağlık sistemine bir çözüm getirilemeyeceğini açıkladı. Dr. Mengücük “Sağlık hizmeti verenler ile alanların önemli ve özel bağını bozan, sağlık hakkı eşitsizliği yaratan, sağlık çalışanlarını ezen ve tüketen bir anlayış ile çağdaş, bilimsel, adil bir sağlık sistemine varılamaz. İnsanı, insan sağlığını, çalışanın hakkını, güvenliğini gözetmeyen tasarılar ile sağlık sürdürülemez. Toplum sağlığı ile doğrudan ilişkili, bir ülkenin sağlıkla ilgili gelişmişlik parametrelerini başarı ile yerine getiren ve sağlayan önemli bir sağlık hizmeti basamağı olan Aile Hekimliğinin; bu ceza ve baskı üzerine kurulmuş hukuka ve kanunlara aykırı döngü içinde tükenmesine izin vermeyin” çağrısında bulundu.

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.