1.BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK ve DAYANIŞMA SENDİKASI
HUKUK KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU
( 5 ARALIK 2014 )

TOPLANTININ KONUSU : Evde Sağlık hizmetlerinde 1.basamağın yeri ve görevleri. Sahayı uygulamalar konusunda bilgilendirmek ve etkin bir evde bakım hizmeti modeli geliştirmek.
Evde sağlık hizmetinin sunumu mevcut yönetmelik gereği aile hekimliği çalışanları , TSM ve kamu hastanelerince sağlanmakla birlikte kurumlar arasında koordinasyon olmaması bakım hastalarının yeterince bilgilendirilmemesi, birden fazla yere başvurma sonucu mükerrer kayıtlar oluşması, evde sağlık hizmeti ile evde bakım hizmetinin yanlış algılanması ve toplumda negatif algı oluşması sebebiyle asmlerde hasta yakınları tarafından sözlü ve fiili şiddet vakaları görülmesi , sahadan gelen duyumlarımız doğrultusunda evde bakımın aile hekimleri veya onlar üzerinden aile sağlığı çalışanlarına yaptırılmak istenmesi görülmektedir.Kaldı ki mevcut durumda bile Aile hekiminin görevi evde bakım almak isteyen hastanın başvurusunu değerlendirmek amacıyla ziyaretini gerçekleştirmek ve görüşünü belirten formu doldurarak TSM ye göndermektir.Aile hekimliği çalışanlarının evde sağlık hizmeti kapsamında planlı , düzenli bakım ve ziyaret alması gereken bakım hastalarına pansuman , yara bakımı, enjeksiyon yapmak gibi bir mecburiyeti olmadığı bilinmelidir.
Öte yandan bu hastaların durumları düşünüldüğünde bakımlarının ve bu hastalar ile ilgilenen yakınlarının eğitimlerinin tek bir merkez tarafından yapılması, diğer kurumların işbirliği içinde olması ve yapılan hizmetlerinin aile hekimliğine bildirilmesi daha uygun olacaktır.Bu çerçevede önerilerimiz şu şekildedir;

1-) 112 istasyonları gibi ayrı bir idari yapılanmaya gidilmesi çok önemlidir.Bu yapının sadece kayıt ve tespit ayağı aile hekimliği olmalıdır.
2-) Aile hekimleri hastane haricinde kendilerine müracaat edenlerin ilk değerlendirmesini yapmalı, imkan dahilinde ise hizmeti vermeli değilse koordinasyon merkezi ile görüşerek gerektiğn de TSM mobil hizmet biriminden destek almalı , TSM de mobil birim yoksa en yakın hastaneden destek almalıdır.

3-Eğer hasta hastane taburcu sonrası evde sağlık hizmeti alacaksa bu hizmeti mutlaka hastane kendisi vermelidir . Çünkü hastaneler ücretlerini almaktadır fakat birinci basamak ücretlendirilememektedir.Bu hizmet karşılığı aile hekimine bir ödeme yapılmamakta ancak evde sağlık için gerekli olan pansuman malzemesi, enjeksiyon malzemesi, sonda …gibi birçok şey reçete edilemediğinden ailelerde maliyeti karşılamakta zorluk çekeceğinden aile hekiminin cebinden ödeme yapması istenmektedir bu da doğru bir uygulama değildir.
4-Bazı aile hekimlerinin aile sağlığı çalışanı personeli bile bulunamadığı ve TSM tarafından personel yetersizliği nedeniyle görevlendirilme yapılamadığı durumlarda bu hizmetin verilmeye çalışılması diğer hizmetleri aksatacaktır koruyucu aile hekimliği sisteminin önemi yok olacaktır. bu olmamalıdır.
5- TSM lerde mobil ekipler yaygınlaştırılmalı ve personelleri desteklenmeli (lojistik olarak araç, malzeme ve insan gücü olarak) ve özel hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

6- Aile hekimleri evde sağlık hizmeti alan hastaları için veri havuzu açısından bilgilendirilmelidir. Kayıtlarını tutması istenebilir. Ancak yapamayacağı hizmetler kesinlikle istenmemelidir.

Yukarıda yer alan değerlendirmeler ve öneriler Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu uygun görüşlerine sunulmuştur.
Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.