Aile Hekimliği sürecinde yaşananlar artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Dayatma sözleşmelerle, dayatma nöbetlerle, dinlenme hakkı hiçe sayılarak, idarelerin mobbingi özdeşleştirdiği ülkemizde, Aile Hekimliği bizzat hayata geçirenler tarafından bitirilmek istenmiştir. Sahada canla başla çalışan Aile Hekimliği çalışanları bu haksızlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde her türlü mücadeleyi vermek zorundadır.

Gitgide sesimize kulak verilmediği, her geçen gün biraz daha huzursuz edilmek istenildiği, merkezi karar alma mekanizmasının dışına itildiği günümüzde; Birlikte çözümler aramak, daha güçlü pazarlık edebilmek ve biz olmazsak çözümün de olmayacağını göstermek için beraber olmak zorundayız.

Siyasal iktidar her geçen gün sistemi aleyhimize işletmekte, bırakın durumumuzu düzeltmeyi, verdiklerini tek tek elimizden almaktadır. O halde Sağlık Bakanlığının aile hekimliği mevzuatında yaptığı olumsuz değişimleri engellemek ve önüne geçmek için; Aile hekimlerinin sorunlarını sağlıklı bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak, sistemdeki aksaklıklar ve yetersizliklerin sorumlusunun bizler olmadığını göstermenin tek yolunun sesimizi birlikte ve gür bir şekilde çıkarmaktan geçtiğini biliyoruz.

Bundan hareketle Sendikamız ev sahipliğinde sahada tüm Sivil Toplum Örgütleri ve meslek birliğimizi birlik ve beraberlik içinde hak arama mücadelesine davet ettik. 27 Eylül 2014 ve 25 Ekim 2014 tarihlerinde 2 toplantı yapılarak, sözleşme taslağı hazırlandı, eylem planı düzenlendi. Bu eylem planına göre 12 kasım 2014’de Ankara’da basın açıklaması yapılmasına karar verilmiş, ancak Şanlıurfa’daki meslektaşlarımıza yapılan mobbing ve sözleşme feshi gündeme geldiğinden Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı’nın çağrısı üzerine platform Ankara’da yapılacak basın açıklamasını 14 Kasım’da Şanlıurfa’da yaparak, oradaki meslektaşlarımızın yalnız olmadığını göstermiştir. Eylem takviminde 27 Kasım’da twetter eylemi, 28 Kasım’da siyah kurdela eylemi ve 29 Kasım’da Ankara Mitingi kamuoyuna duyurulmuş ve platformda yer almayan diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına da yeniden davet yapılmıştır.

Tüm davetlerimize karşın Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bu toplantılara katılmadı ve eylem planına destek vermedi ve ertesi günde 6 Aralık eylem planını açıkladılar. Birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyaç duyduğumuz şu ortamda birer hafta arayla miting yapılması sahayı bölecek ve bazı güçlerin istediği noktaya gelmesini sağlayacaktı. Hiçbir kurum bu kritik dönemde birliğimizi zedeleyecek yaklaşımlara bırakılmamalı akılcı, planlı ve birlik içinde davranabilmeyi öğrenebilmeliydik.

Bu nedenle Sendikamız ve beraber eylem kararı aldığı paydaşları son bir kez birlik ve beraberlik adına, sahada çok daha güçlü bir ses oluşturmak için 29 Kasım 2014’te planlanan Ankara Mitingini 6 Aralık 2014’te AHEF’in belirlediği tarihe almaya karar verdik. Bu amaçla 19-23 Kasım tarihlerinde yapılan AHEKON kongresine iştirak ederek beraber eylem yapma istek ve iradesini bir kez daha gösterdik. Ne yazık ki yine AHEF tarafından muhatap alınmadan, hiçbir davet yapılmadan eylem tarihi 12 Aralık iş bırakma ve 13 Aralık Ankara Mitingi olarak revize edildi. Artık bu kurumsal kurumsal hiçe sayılmadan sonra yapılacak olan kendi eylem tarihimize geri dönmekti.

Yapılacak mücadele için önceden tüm farklı görüşlerin alındığı ve akılcı bir yolun kararlaştırıldığı eylemler olmalıydı. Camiamız için önemli olacak kararları her zaman birlik ve beraberlik içinde almaya çalıştık. Bu açıdan haklılığımızı riske atacak şahsi kararlarla oluşturulan eylemler Aile Hekimliği camiası olarak hepimizi zor durumda bırakabileceği unutulmamalıdır.. Gücümüzü içeriden ve dışarıdan kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz….

Birlikte çalışma şansımızı farklı renklerin bir arada olma şansını farklı görüşlerle ortak aklı bulma şansını kavga etmeden müzakere şansını kaybetmememiz önemlidir.

Bu nedenle Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak Genel Kurulumuzun verdiği karar doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 12 Aralık iş bırakma ve 13 Aralık Ankara Eylemlerine de katılma kararı almıştır.

Buna göre eylem takvimimiz;

27 Kasım 2014 saat 15:00 twitter Eylemi
28 Kasım Siyah Kurdelayla Çalışma Eylemi
29 Kasım 2014 Ankara Yürüyüşü ve Mitingi( saat 11:30 da Sıhhiye çok katlı Otopark önünden yürüyüşe geçilecek ve 12:30’da Sağlık Bakanlığı önünde Basın açıklaması yapılacaktır)
12 Aralık 2014 İş Bırakma Eylemi
13 Aralık 2014 Ankara Mitingi
Artık birlik ve beraberlik içinde olma zamanıdır. Geleceğimizi garanti altına alabilecek özlük hakları ve sesimizi daha güçlü duyurabilecek bir aile hekimliği için tek ses, tek yürek olmaya davet ediyoruz…

Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.