Sağlık Bakanlığı tarafından ‘aile hekimliği yönetmeliklerinde’, koruyucu sağlık hizmetlerinde ve çalışanların temel haklarıyla ilgili bir takım değişiklikler yapılacağı bilgisi üzerine; Türk Tabipleri Birliğinin çağrısıyla, birinci basamak sağlık alanında örgütlü sendika ve dernek temsilcileri ile 3 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da bir araya gelinmiştir.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli parçalarından olan, “Kronik hastalıkların takibi ile kanser erken tanı tarama ve tüm izlem hizmetlerinin” performansa dayalı olarak sunulması, vatandaşa sorumluluk verilmemesi, hizmet verilen nüfusun çok olması sebebiyle başarılı olamayacağını, aksine hizmetin değerini düşürüp, niteliğini azaltacağını düşünüyoruz.

Zira bu hizmetlerin, birinci basamak sağlık çalışanlarının asli görev ve sorumluluğu kapsamında yer aldığını biliyor, gereğini yapmaya çalıştığımızı hatırlatıyoruz.

Aile sağlığı merkezlerinde iş yükü ağırlığının en önemli nedenlerinden birinin “birim başına kayıtlı nüfus sayısının fazlalığı” olduğunu biliyor, birim başına düşen nüfusun azaltılmasının koruyucu sağlık hizmetlerinde niteliği arttıracağını düşünüyoruz.

Ancak, birim başına düşen nüfusun azaltılması ile aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarının ücret kayıpları yaşayacağından endişe duyduğumuzu da belirtmek istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından plansız, programsız, bölgenin demografik yapısı dikkate alınmadan, binası, nüfusu, hemşiresi, donanımı sağlanmadan, aile hekimleri tarafından finanse edilmesi beklenen yeni aile hekimliği birimlerinin açılmak istenmesinin, hizmetin niteliğini ve çalışanlar arasında çalışma barışını olumsuz etkileyeceğini öngörüyoruz.

Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu meslek birliği ve tüm sendika, dernek temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dikkate alınması, bu amaçla ivedilikle bir araya gelinmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ortak çözüm yollarının birlikte üretilmesidir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI FEDERASYONU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ
BBSÇ BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI
GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.