Sendikamızın seçimsiz olağan değerlendirme genel kurul toplantısının sendikamız İstanbul merkez ofisinde , 06/12/2023 tarihinde, saat: 10.00 -14.00 arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 09/12/2023 tarihinde saat 10.00-14.00 arasında Kartal Ramada Otelde ve aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin sendikamız internet sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına ve konu ile ilgili yol-yemek-yakıt-konaklama-kırtasiye-uçak bileti-ulaşım-taksi-ikram-temsil ağırlama vb tüm masrafların sendikamız tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
7) Kapanış

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.