Genel Başkan Dr. Derya Mengücük: “Hekim ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin “performans, ek ödeme, destek, teşvik, döner sermaye “ şeklinde parçalı ve belirsiz olarak ödenmesi bir nevi “çift bordro” yöntemidir. Taban maaş düşük tutularak emekliliğe yansıması engellenmektedir.

Açıklanan memur zam oranı ve bu sefer adı “seyyanen” denen fakat taban aylığa yansıtılmayan “sözde seyyanen” zam ile bu yöntem yaygınlaştırılmış ve memurların bugünü yoksulluğa mahkum edildiği gibi emeklilikleri ve gelecekleri de çalınmıştır.

Kendilerinin dahi inanmadığı resmî enflasyon rakamları oranında zam, aldatmaca ve hesap oyunundan ibarettir.

Aile hekimliğinde asgari ücret dahil tüm giderler 3-4 kat arttığı halde cari gider ödeneği artışı bunların çok altında kalmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerinin gruplandırma personel ve diğer giderleri karşılanamaz hale gelmiştir.

Pek çok çalışanın istihdamı mecburen sonlandırılmak zorunda kalınacaktır.

Siyasi ve idari yetkililere sesleniyoruz.

*Cari ödenek zammı en az söz konusu giderlerin artış oranı kadar olmalıdır.

*Seyyanen zam taban aylığa yansıtılmalıdır.

*Gerçek yaşam verilerine göre; %17,5 zam oranındaki virgülün kaldırılması gerektiği açıktır.

*Eğitimi, mesleki yetkinliği , iş riski ve sorumluluğu, emeği yok sayan hiç bir zam formülünü ve çok parçalı, belirsiz, düzensiz ek ödemeleri kabul etmiyoruz.

*Emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırında kalmayan, insanca yaşamı sağlayan , eğitim ve emeğimizi karşılayan TEK ödeme istiyoruz. “

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.