Değerli Üyelerimiz ve Kamuoyuna;
Yasalara aykırı ve haksız uygulamalar devam ettikçe sendikamızın hukuki mücadelesi de devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı 2 Aralık 2021 tarihinde, Aile Hekimliği Çalışanlarının sözleşmelerinin yenilenmesi sırasında izlenecek usul ve esaslara dair yeni bir yazı yayınladı. İş güvencemizin yerel idarelerin keyfi ve standart olmayan kararlarına bırakıldığı açıkça tarif ve teslim ediliyordu. Her zaman olduğu gibi sendikamız Hukuk komisyonu, değerli üyemiz Dr. Mustafa Işıklı ve Işıklı Hukuk Bürosu işbirliğiyle inceleme tamamlanmış ve aşağıda özetlendiği şekilde davamız bugün açılmıştır. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiriz.
BBSÇ Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

***”Özetle ; Soruşturmacıyı atayan, soruşturma raporunu hazırlayan, savunmayı alan ,savunmayı yeterli görmeyip ceza veren, verilen cezaya itirazı reddeden ve itirazın reddi neticesinde açılan davada müdürlük adına aile hekimliği çalışanlarına karşı davada yer alanların CEZA PUANLARININ ALINMASINDA olayların en başında taraf olanların daha sonraki aşamalarda bu verilen cezaların ayrıca YASA gereği oluşacak tarafsız bir komisyonca KARAR verilmesi gerekirken bu yapılmayarak ceza verilmedeki tüm aşamalarda bulunup taraf olanların komisyonda bulunup tekrar karar mercii olup sözleşme yenilememeleri TARAFSIZLIK İLKESİNİN IHLALİNE YOL AÇACAKTIR.

Öte yandan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde ceza puanının uygulanacağı fiiller sayma yolu ile belli iken ve bu fiillerden hangilerinin hizmette aksama vs. yapacağı bakanlıkça bilinmesine rağmen sözleşme yenilememede hangi fiillerin etkili olacağını ülke geneli YASA ile belirlemeden yerel idarenin keyfi takdirine bırakılması hukuksuzdur, BELİRLİLİK İLKESİNE açıkça aykırıdır.

Öte yandan ilgi dava konusu işlemin tanzim edilmesinde dayanağının 5258 sayılı Yasa gereği belirlenen disiplin cezası, kurul, komisyonlardan teşekkül ettirilmesi gerekirken bu yapılmayarak YÖNETMELİK maddesini dayanak göstermesi suçta Kanunilik ilkesine de aykırılık teşkil etmiş, ayni zamanda Anayasa’ya da aykırı olduğu izahtan varestedir.”***

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.