Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınmaktadır.

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Bu Sözleşme, ON SEKIZ YAŞIN ALTINDA olanları ÇOCUK olarak tanımlayarak başlamaktadır ve her maddesi gibi özellikle aşağıdaki maddeleri vazgeçilmez olmalıdır.

”Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir.’’

”Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. ‘’

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği çıkarılmak istenen yasa düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın yıllardan beri süregelen mağduriyetlerine mesleğimiz gereği de sıkça tanık olurken onların mağduriyetlerini arttıracak her türlü uygulama , düzenleme ve yasa değişikliklerinin karşısında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Birinci basamak sağlık çalışanlarının koruyucu sağlık hizmetlerinin bir bileşeni olan ‘’Çocuk Sağlığı’’ her zaman önceliklerimizden olmaya devam edecek ve bu amaçla çocuklarımızın sağlıkla birebir ilişkili

-İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
-Yaşama ve gelişme hakkı;
-İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
-Eğitime erişim haklarının sağlanması ,korunması ve savunmasında çocuklarımızdan yana olacağımızı duyururuz.

Biz çocukların gülmesini, oyun oynamasını, okula gitmesini, güvenli koşullarda büyümesini ve mutlu olmasını istiyoruz.

Biz diyoruz ki;
‘’ Çocuklar EVLENDİRİLMESİN
Sadece çocuk kalabilsinler”

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.