Önemle duyurulur!

Değerli arkadaşlar,
Sendikal mücadelemiz gereği Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının iş, ücret, toplumsal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruma, savunma, geliştirme ve iyileştirme amacımız tartışılmaz şekilde açıktır.
Sağlık hizmetlerinin hem bireysel hem de toplumsal alanında büyük bir kısmını özveriyle gerçekleştirmekte olduğumuz istatiksel verilerle de açıklanan şekilde ortadadır. Bu nedenledir ki hem çalışanın hem de emeğin değerini en iyi bilenlerden olduğumuz bir gerçektir. Dolayısıyla bu emeğin sömürüsüne, karşılığının ödenmemesine, çalışan hak ve iş güvenliğinin yok sayılmasına en başta karşı olacağımız aşikardır. Kendi hak mücadelemizde bir başkasının iş hak ve güvenliğini görmezden gelmemiz mümkün değildir ve çalışanın emeğinin karşılığını alması birincil amaçlarımızdandır.
16.12.2021 tarihinde açıklanan asgari ücretlendirme ülkemiz ekonomik koşulları değerlendirildiğinde emek adına asla yeterli görülmemekle birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde tarafımızdan Sağlık Bakanlığı adına istihdam edilen ek hizmet ve sağlık personeli için endişe verici bir duruma neden olmuştur. Gerek sarf malzemelerinin artan maliyeti gerekse Pandemi’nin getirdiği ek ekonomik yük nedeniyle zaten halen yetersiz durumda olan cari gider ücretinin, ek olarak çalıştırılan bu personelin artan ödemeleri sebebiyle daha da eksik ve yetersiz olacağı sonucu açık ve nettir. Bu nedenle vekil işveren konumunda olan Aile Hekimlerinin asıl işveren olan Sağlık Bakanlığı’na bu çalışanların iş güvencesi ve devamlılığı konusundaki endişesini iletme sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Yıllardır kurumlarımızda birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın mağduriyetini engellemek, mesleki etik ile birlikte insani ve vicdanı yaklaşımı tercih etmek adına Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendirmek vazife olarak görülmüş ve bu amaçla aşağıda hazırlanan dilekçenin İl Müdürlüklerine gönderilmesi planlanmıştır.
Bu dilekçe örneğinin tarafınızdan kendinize uyarlanarak en kısa zamanda İl Müdürlüklerine iletilmesi bu açıdan çok önem arz etmektedir.
Saygılarımızla.

BBSÇ Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

 

[maxbutton id=”7″ ] [maxbutton id=”8″ ]

 

 

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.