Birlik ve Dayanışması olarak;30/06/2021 günlü, 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin;
1- 1. maddesinde yer alan “fesih şartları” ibaresinin,
2- 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “sona erdirmeye il sağlık müdürü yetkilidir” ibaresinin,
3- 7. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi ile devamında yer alan cümlelerin ve aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarının,
4- 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin, 5- 10. maddesinin (10/4 hariç),
6- 11. maddesinin,
7- 15. maddesinin 1. fıkrasının,
8- Yönetmelik’e ek Ek-3’te yer alan Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinin tamamının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız davada DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ tarafından 13.10.2022 tarihinde oy birliği ile verilen gerekçeli kararını paylaşmaktan gurur duymaktayız. Birlik Ve Dayanışma kazanır.

YÖNETMELİK MADDELERİNİN DURDURULMASI (PDF)

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.