Sağlık sisteminde ilk temas noktası olan aile hekimliği, birinci basamak sağlık uygulamalarının kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemizin sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ancak birinci
basamak sağlık hizmetinin güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Ülkemizde 2004 yılından bu zamana kadar belirli noktalarda ilerlemeler kaydedilmiş olsa da bakanlık politikalarında aile
hekimliği henüz istenilen seviyede önceliklendirilmemiştir. Birinci basamak sağlık hizmetleri cansiperane çalışan ebe, hemşire ve hekimlerin özverisi ile bugüne dek başarı ile gelebilmiştir.
Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de aile hekimliği ile ilgili birçok çalışma yapılmakta, çalıştaylar, kongreler, toplantılar düzenlenmekte ve “daha iyi bir aile hekimliği nasıl olmalı?”
sorusuna yanıt aranmaktadır. Ülkemizdeki aile hekimliği uygulaması düşünüldüğünde bu konuda uzman kişilerin ve sahanın birlikte hareket ederek aile hekimliği uygulaması ve örgütlenmesinin
ayrıntılı olarak tartışılması gerekmektedir.
Bu veriler ışığında 18 Kasım 2017 Cumartesi günü Kocaeli Darıca’da Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası öncülüğünde “Daha İyi Bir Aile Hekimliği Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın amacı; ülkemizde aynı alanda çalışan sağlık profesyonelleri arasında ‘Aile Hekimliği’ hakkında ortak terminolojinin belirlenmesi, daha iyi bir aile hekimliği adına sağlık emekçilerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılması ve kurumlar arası işbirliği adımlarının atılması olarak belirlenmiştir. Çalıştayda bu alandaki belirsizliklerin son bilgiler ışığında tartışılması, standartlarının oluşturulması, ortak akıl ile etkili bir hizmet modeli oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu rapor ‘Daha İyi Bir Aile Hekimliği Çalıştayı’nın ürünüdür.
Bu çalışmaya öncülük eden değerli hocalarımıza, birinci basamak örgütlerinden katılan tüm meslektaşlarımıza değerli katkıları ve destekleri için teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.
Çalıştayın hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçen düzenleme kurulumuza, çalıştay başkanlarımıza, raportör ve grup sorumlularına yoğun emekleri için ayrıca teşekkür ve
şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu raporun bu alanda çalışan meslektaşlarımıza ve sağlık profesyonellerine, politika oluşturucu kurumlarımıza yararlı olmasını temenni ediyoruz.
[pdfviewer width=”700px” height=”849px” beta=”true/false”]https://www.bdsendika.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay-SON-HAL-1.pdf[/pdfviewer]

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.